ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ REDUSĂ

Teminați-vă studiile la cursurile cu FRECVENȚĂ REDUSĂ organizate la noi!

Persoanele care au promovat un număr de clase din învăţământul preuniversitar obligatoriu, forma cu frecvenţă, se pot înscrie la forma cu frecvenţă redusă în clasa imediat următoare celei promovate, pe baza actelor doveditoare:

- foaia matricolă în original şi

- adeverinţă eliberată de şcoală,

aduse la Școala Gimnazială nr. 71.

Veniți la noi! Învățătorii și profesorii școlii vă așteaptă cu drag.